Výdej startovních čísel pro hromadné starty

LS, 2023-08-05 07:38:00


Výdej startovních čísel bude probíhat v prostoru váhy. O začátku výdeje budete informováni rozhlasem v dostatečném předstihu.

Budou vydávána pouze čísla od 10 a nahoru. Čísla 1 - 9 použijte vlastní.