ČP benjamínků - Chomutov 2024Competition program

Saturday Races: 86
1 10:00 MK1 benjamínci A 500 m Heat 1 H1
2 10:04 MK1 benjamínci A 500 m Heat 2 H2
3 10:08 MK1 benjamínci A 500 m Heat 3 H3
4 10:12 MK1 benjamínci A 500 m Heat 4 H4
5 10:16 MK1 benjamínci A 500 m Heat 5 H5 Σ
6 10:20 MK1 benjamínky A 500 m Heat 1 H1
7 10:24 MK1 benjamínky A 500 m Heat 2 H2
8 10:28 MK1 benjamínky A 500 m Heat 3 H3
9 10:32 MK1 benjamínky A 500 m Heat 4 H4 Σ
10 10:36 K1 žáci starší 500 m Heat 1 H1
11 10:40 K1 žáci starší 500 m Heat 2 H2
12 10:44 K1 žáci starší 500 m Heat 3 H3 Σ
13 10:48 K1 žačky starší 500 m Heat 1 H1
14 10:52 K1 žačky starší 500 m Heat 2 H2 Σ
15 10:56 K1 žáci mladší 500 m Heat 1 H1
16 11:00 K1 žáci mladší 500 m Heat 2 H2
17 11:04 K1 žáci mladší 500 m Heat 3 H3 Σ
18 11:08 K1 žačky mladší 500 m Heat 1 H1
19 11:12 K1 žačky mladší 500 m Heat 2 H2
20 11:16 K1 žačky mladší 500 m Heat 3 H3 Σ
21 11:20 MK1 benjamínci B 500 m Final R1 FF1
22 11:24 MK1 benjamínci B 500 m Final R2 FF2
23 11:28 MK1 benjamínci B 500 m Final R3 FF3
24 11:32 MK1 benjamínci B 500 m Final R4 FF4
25 11:36 MK1 benjamínci B 500 m Final R5 FF5
26 11:40 MK1 benjamínci B 500 m Final R6 FF6
27 11:44 MK1 benjamínky B 500 m Final R1 FF1
28 11:48 MK1 benjamínky B 500 m Final R2 FF2
29 11:52 MK1 benjamínky B 500 m Final R3 FF3
30 11:56 MC1 benjamínci B-C 500 m Final A FA
31 12:12 MK1 benjamínci A 500 m Semifinal 1 SF1
32 12:16 MK1 benjamínci A 500 m Semifinal 2 SF2
33 12:20 MK1 benjamínci A 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
34 12:24 MK1 benjamínky A 500 m Semifinal 1 SF1
35 12:28 MK1 benjamínky A 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
36 12:32 MK1 benjamínci C 500 m Final R1 FF1
37 12:36 MK1 benjamínci C 500 m Final R2 FF2
38 12:40 MK1 benjamínci C 500 m Final R3 FF3
39 12:44 MK1 benjamínci C 500 m Final R4 FF4
40 12:48 MK1 benjamínky C 500 m Final R1 FF1
41 12:52 MK1 benjamínky C 500 m Final R2 FF2
42 13:00 K1 žáci starší 500 m Semifinal 1 SF1
43 13:04 K1 žačky starší 500 m Semifinal 1 SF1
44 13:08 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 1 SF1
45 13:12 K1 žačky mladší 500 m Semifinal 1 SF1
46 13:16 MK1 benjamínci D 500 m Final R1 FF1
47 13:20 MK1 benjamínci D 500 m Final R2 FF2
48 13:24 MK1 benjamínky D 500 m Final R1 FF1
49 13:28 MK1 benjamínky D 500 m Final R2 FF2
50 13:44 MC1 benjamínci A 500 m Final A FA
51 13:48 MK1 benjamínci A 500 m Final C FC
52 13:52 MK1 benjamínci A 500 m Final B FB
53 13:56 MK1 benjamínci A 500 m Final A FA
54 14:00 MK1 benjamínky A 500 m Final B FB
55 14:04 MK1 benjamínky A 500 m Final A FA
56 14:08 K2 benjamínci B 500 m Final R1 FF1
57 14:12 K2 benjamínci B 500 m Final R2 FF2
58 14:16 K2 benjamínci B 500 m Final R3 FF3
59 14:28 MK1 benjamínci E 500 m Final A FA
60 14:32 MK1 benjamínky E 500 m Final A FA
61 14:36 MK1 benjamínci F 500 m Final A FA
62 14:40 K2 benjamínky B 500 m Final R1 FF1
63 14:44 K2 benjamínky B 500 m Final R2 FF2
64 14:48 K1 žáci starší 500 m Final B FB
65 14:52 K1 žáci starší 500 m Final A FA
66 14:56 K1 žačky starší 500 m Final A FA
67 15:08 K2 benjamínci A 500 m Heat 1 H1
68 15:12 K2 benjamínci A 500 m Heat 2 H2
69 15:16 K2 benjamínci A 500 m Heat 3 H3 Σ
70 15:20 K1 žáci mladší 500 m Final B FB
71 15:24 K1 žáci mladší 500 m Final A FA
72 15:28 K2 benjamínky A 500 m Heat 1 H1
73 15:32 K2 benjamínky A 500 m Heat 2 H2 Σ
74 15:44 K1 žačky mladší 500 m Final B FB
75 15:48 K1 žačky mladší 500 m Final A FA
76 15:52 K2 benjamínci C 500 m Final R1 FF1
77 15:56 K2 benjamínci C 500 m Final R2 FF2
78 16:00 K2 benjamínky C 500 m Final A FA
79 16:04 C1 žáci 500 m Final A FA
80 16:08 C1 žačky 500 m Final A FA
81 16:12 K2 benjamínci D-F 500 m Final A FA
82 16:16 K2 benjamínky D-E 500 m Final A FA
83 16:20 C2 benjamínci 500 m Final A FA
84 16:30 K2 benjamínci A 500 m Final B FB
85 16:34 K2 benjamínci A 500 m Final A FA
86 16:38 K2 benjamínky A 500 m Final A FA